α-methyl Butyryl fentanyl (hydrochloride)
α-methyl Butyryl fentanyl (hydrochloride)

α-methyl Butyryl fentanyl (hydrochloride)

Product Name: α-methyl Butyryl fentanyl (hydrochloride)
Synonyms: N-[1-(1-methyl-2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-N-phenyl-butanamide, monohydrochlorideWeb Site:Medchemexpress
Product Overview: An opioid whose physiological and toxicological properties have not been publishedα-methyl Butyryl fentanyl (hydrochloride) (Item No. 20818) is an analytical reference standard that is structurally categorized as an opioid. α-methyl Butyryl fe
Shipping: dry ice
CAS NO: 85416-75-7 Product: (R)-(-)-Rolipram
Stability: Store at -20 degrees; shelf life 730 days maximum after production
Molecular Formula: C24H32N2O • HCl
SMILES: O=C(CCC)N(C1CCN(C(C)CC2=CC=CC=C2)CC1)C3=CC=CC=C3.ClNeuropeptide Y Receptor inhibitors
Molecular Weight: 401
Formulation: A crystalline solid
Purity: ≥98%PubMed ID:http://aac.asm.org/content/48/5/1788.abstract