MBDB (hydrochloride)
MBDB (hydrochloride)

MBDB (hydrochloride)

Product Name: MBDB (hydrochloride)
Synonyms: α-ethyl-N-methyl-1,3-benzodioxole-5-ethanamine, monohydrochloride N-Methyl-1,3-BenzodioxolylbutanamineMedchemexpress.com
Product Overview: An analog of MDMA, differing only by the substitution of an ethyl for methyl group at the α-carbon; an entactogen that potently inhibits monoamine uptakeMBDB is an analog of methylenedioxymethamphetamine (MDMA), differing only by the substitution of
Shipping: wet ice
CAS NO: 1215641-01-2 Product: Prochlorperazine D8
Stability: Store at -20 degrees; shelf life 730 days maximum after production
Molecular Formula: C12H17NO2 • HCl
SMILES: CNC(CC)CC1=CC(OCO2)=C2C=C1.ClTerpenoids and Glycosides inhibitors
Molecular Weight: 243.7
Formulation: A crystalline solid
Purity: ≥95%PubMed ID:http://aac.asm.org/content/57/5/2272.abstract